Varför elmoped?

Varför elmoped?

Minskade utsläpp av koldioxid

Vid körning med en elmoped skonar du miljön – för en bättre framtid. Våra elmopeder medför utsläpp på endast 14,6 gram CO2 per kilometer (1), vilket är en fjärdedel av vad en bensinmoped släpper ut per kilometer. (2)

Minimalt underhållsbehov

Endast bromsarna och däcken kan kräva underhåll.

Elmopedpremie

Få tillbaka 25 %, upp till 10 000 SEK, från staten på ditt köp av en elmoped. Spara bara kvittot!

Ingen lukt

Utan avgasrör finns det heller inga avgaser vilket betyder slutet för stinkande kläder.

Ringa driftskostnader

En full laddning av två batterier på vår nuvarande modell kostar dig mindre än 5 kronor. (3)

Inget buller

En elmoped rör sig i det närmaste ljudlöst. Endast vid full gas kan man höra ljudet från däcken mot vägbanan.

(1) Baserat på utsläpp av CO2 per kWh för Nordisk elmix. (2) Källa: Naturvårdsverket. (3) Baserat på ett genomsnittligt elpris på 1,5 kr per kWh.