Garanti & Reklamation

Reklamationer

Om en produkt du köpt hos oss uppvisar en defekt har du rätt att reklamera den. Rätten gäller tillverkningsfel, materialfel eller fel som uppkommit trots normalt användande. Vi hanterar varje ärende individuellt och så här gör du för att reklamera en vara:

 

För reklamation gällande alla våra produkter, vänligen tryck på knappen nedan, fyll i formuläret som öppnas och skicka till oss på:

 

reklamation@eloped.eu

 

eller

 

Jägersrovägen 219
213 77 Malmö
Sverige

 

Vi ser över ditt ärende så fort som möjligt och kontaktar dig inom 5 arbetsdagar.

Garanti

Garanti – Promenadscooters

Garantin omfattar

 • Fel på elfordonet som finns vid leveranstidpunkten eller som uppkommer under garantitiden som är 24 månader från inköpsdatum.
 • Att elfordonet repareras utan extra kostnad för kunden under ovan nämnda period inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för kunden.

Garantin omfattar inte

 • Förbruknings- och förslitningsdelar såsom däck, batterier m m.
 • Normalt underhåll och skötsel av elfordonet.
 • Olyckshändelse eller annan åverkan.
 • Vanvård eller onormalt brukande.
 • Montering av andra delar än original.
 • Förslitning eller förändring av varan som är en följd av normalt brukande.
 • Inställnings- eller justeringsåtgärder som är avsedda att utföras av användaren.
 • Vidareförsäljning. Garantin gäller endast ursprungskunden.

Kunden svarar för att elfordonet inlämnas och avhämtas hos Eloped AB eller någon av Eloped AB godkänd verkstad.
Önskar kunden utkörning för service, alternativt hämtning/lämning, på hemadress tillkommer en kostnad på 950 SEK inkl. moms för detta.

Garanti – elmopeder

GARANTIN OMFATTAR

 • Fel på elfordonet exklusive batterier som finns vid leveranstidpunkten eller som uppkommer under garantitiden som är 24 månader från inköpsdatum.
 • Fel på batterier som finns vid leveranstidpunkten eller som uppkommer under garantitiden som är 12 månader från inköpsdatum.
 • Att elfordonet repareras utan extra kostnad för kunden under ovan nämnda period inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för kunden.
 • Endast elfordon med utförd service enligt medföljande servicebok.

GARANTIN OMFATTAR INTE

 • Förbruknings- och förslitningsdelarna däck, bromsskivor och lampor.
 • Normalt underhåll och skötsel av elfordonet.
 • Olyckshändelse eller annan åverkan.
 • Vanvård eller onormalt brukande.
 • Montering av andra delar än original.
 • Förslitning eller förändring av elfordonet som är en följd av normalt brukande.
 • Inställnings- eller justeringsåtgärder som är avsedda att utföras av användaren.
 • Vidareförsäljning. Garantin gäller endast ursprungskunden.

Kunden svarar för att elfordonet inlämnas och avhämtas hos Eloped AB eller någon av Eloped AB godkänd verkstad.
Önskar kunden utkörning för service, alternativt hämtning/lämning, på hemadress tillkommer en kostnad på 950 SEK inkl. moms för detta.

Garanti – elmotorcyklar

GARANTIN OMFATTAR

 • Fel på elfordonet exklusive batterier som finns vid leveranstidpunkten eller som uppkommer under garantitiden som är 24 månader från registreringsdatum eller försäljningsdatum om maskinen förblir oregistrerad.
 • Fel på batterier som finns vid leveranstidpunkten eller som uppkommer under garantitiden som är 60 månader från inköpsdatum eller 100 000 km, vilket som kommer först.
  • OBS! På grund av batterikemin finns det en normal, förväntad minskning av kapaciteten på  batterietöver tid och användning. Beroende på användning och lagringsförhållanden, kommer batteriet försämras under varaktigheten av den här garantiperioden. Volta kommer bara att reparera eller ersätta enligt denna begränsade garanti ett batteri som uppvisar en nominell minskning av lagringskapacitet på mer än 30% av offentliggjord nominell kapacitet, mätt av en auktoriserad Volta-återförsäljare. För att kontrollera batteriets kapacitet kan en auktoriserad Volta-återförsäljare utföra ett test som kommer att bekräfta om minskning ligger inom förväntade normer.
 • Att elfordonet repareras utan extra kostnad för kunden under ovan nämnda period inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för kunden.
 • Endast elfordon med utförd service enligt medföljande servicebok.

GARANTIN OMFATTAR INTE

 • Eventuell skada som härrör från försummelse av det periodiska underhållet enligt det sätt som Volta rekommenderar.
 • Eventuell skada som uppstår vid reparation eller underhåll vilka utförs med metoder ej angivna av Volta.
 • Eventuell skada som härrör från användning av fordonet för tävling, rally eller liknande konkurrenssport.
 • Eventuell skada som härrör från andra operativa metoder än dem angivna i användarhandboken samt användning bortom begränsningarna eller specifikationerna specificerad av Volta (maximal belastning,
  passagerarkapacitet, motorvarvtal)
 • Eventuell skada som uppstår vid användning av icke originaldelar eller från användning
  av smörjmedel och flytande medel med specifikationer som skiljer sig från dem som anges i bruksanvisningen.
 • Eventuell skada som härrör från modifieringar som inte godkänts av Volta (programvara och trimning, prestandamodifikationer, reduktion av belysning, förstoringar och andra förändringar.
 • Eventuell skada som uppkommer över tid (naturlig blekning av målade ytor, pläterade ytor och annan försämring).
 • Estetiska fenomen som inte  påverkar prestanda.
 • Eventuell skada som härrör från felaktig lagring eller transport.
 • Delar: Drivrem, bromsbelägg, service batteri, lampor, säkringar, motorborstar, step rubber, däck och andra gummikomponenter.
 • Smörjmedel: Bromsvätska, dämparolja och andra föremål som anges av Volta.
 • Rengöring, inspektion, justering och övriga periodiska underhållskrav. Utgifter som är hänförliga till garantinkraven, inklusive:
  • Ytterligare kostnader för kommunikation, logi, måltider och övriga föremål på grund av obrukbart
   fordon i ett avlägset område.
  • Ersättning för förlust av tid, kommersiella förluster eller hyreskostnader för en substitutionsprodukt under perioden av justering.
 • Vidareförsäljning. Garantin gäller endast ursprungskunden.

Kunden svarar för att Produkten inlämnas och avhämtas hos Eloped AB eller någon av Eloped AB godkänd verkstad. Önskar kunden utkörning för service, alternativt hämtning/lämning, på hemadress tillkommer en kostnad för detta på 950 SEK inkl. moms.