Garanti & returer

Garanti

Garanti – Promenadscooters

Garantin omfattar

 • Fel på Produkten som finns vid leveranstidpunkten eller som uppkommer under garantitiden som är 24 månader från inköpsdatum.
 • Att Produkten repareras utan extra kostnad för kunden under ovan nämnda period inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för kunden.

Garantin omfattar inte

 • Förbruknings- och förslitningsdelar såsom däck, batterier m m.
 • Normalt underhåll och skötsel av produkten.
 • Olyckshändelse eller annan åverkan.
 • Vanvård eller onormalt brukande.
 • Montering av andra delar än original.
 • Förslitning eller förändring av varan som är en följd av normalt brukande.
 • Inställnings- eller justeringsåtgärder som är avsedda att utföras av användaren.
 • Vidareförsäljning. Garantin gäller endast ursprungskunden.

Kunden svarar för att Produkten inlämnas och avhämtas hos Eloped AB eller någon av Eloped AB godkänd verkstad.
Önskar kunden utkörning för service, alternativt hämtning/lämning, på hemadress tillkommer en kostnad på 950 SEK inkl. moms för detta.

Garanti – elmopeder

GARANTIN OMFATTAR

 • Fel på Produkten exklusive batterier som finns vid leveranstidpunkten eller som uppkommer under garantitiden som är 24 månader från inköpsdatum.
 • Fel på batterier som finns vid leveranstidpunkten eller som uppkommer under garantitiden som är 12 månader från inköpsdatum.
 • Att Produkten repareras utan extra kostnad för kunden under ovan nämnda period inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för kunden.
 • Endast Produkter med utförd service enligt medföljande servicebok.

GARANTIN OMFATTAR INTE

 • Förbruknings- och förslitningsdelarna däck, bromsskivor och lampor.
 • Normalt underhåll och skötsel av Produkten.
 • Olyckshändelse eller annan åverkan.
 • Vanvård eller onormalt brukande.
 • Montering av andra delar än original.
 • Förslitning eller förändring av Produkten som är en följd av normalt brukande.
 • Inställnings- eller justeringsåtgärder som är avsedda att utföras av användaren.
 • Vidareförsäljning. Garantin gäller endast ursprungskunden.

Kunden svarar för att Produkten inlämnas och avhämtas hos Eloped AB eller någon av Eloped AB godkänd verkstad. Önskar kunden utkörning för service, alternativt hämtning/lämning, på hemadress tillkommer en kostnad för detta på 950 SEK inkl. moms.

Returer

För returer gällande alla våra produkter, vänligen tryck på knappen nedan, fyll i formuläret och maila till oss på kundtjanst@eloped.eu eller skicka till
Jägersrovägen 219
213 77 Malmö
Sverige